درسهایی از مدیر نمونه
53 بازدید
محل نشر: امیرکبیر 84
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی