پایداری در ترویج کشاورزی و توسعه روستائی (یک مطالعه موردی در ترکیه)
58 بازدید
محل نشر: جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) » پاییز 1384 - شماره 269، 4 صفحه - از 23
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی