خواندنی ها از زندگی یک رئیس جمهور
62 بازدید
ناشر: نورالعاد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی