درسهایی از مدیر نمونه
67 بازدید
ناشر: امیرکبیر
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی